Zarządzenie nr 22/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 02.02.2015r.

Zarządzenie nr 22/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 02.02.2015r. w sprawie zapoznania osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w Szkole Podstaowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z nowym Regulaminem przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszaniowe z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.


Opublikował: Mieszko Langowski
Publikacja dnia: 10.04.2015
Podpisał: Wojciech Kiciński
Dokument z dnia: 02.02.2015
Dokument oglądany razy: 3395
14.12.2019 // sp2barcin.pl/bip