Zarządzenie nr 2/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 30.09.2015

Zarządzenie nr 2/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 30.09.2015r. w sprawie podania do wiadomości dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.


Opublikował: Michał Szaforz
Publikacja dnia: 02.01.2016
Podpisał: Wojciech Kiciński
Dokument z dnia: 30.09.2015
Dokument oglądany razy: 3527
21.10.2020 // sp2barcin.pl/bip