Zarządzenie nr 13/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 22.12.2015r.

Zarządzenie nr 13/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 22.12.2015r. w sprawie: zapoznania się nowo zatrudnionych osób z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie Regulaminem pracy oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego szkoły i hali sportowej.


Opublikował: Michał Szaforz
Publikacja dnia: 18.08.2016
Podpisał: Wojciech Kiciński
Dokument z dnia: 22.12.2015
Dokument oglądany razy: 2868
25.10.2020 // sp2barcin.pl/bip