Zarządzenie nr 19/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 08.04.2016

Zarządzenie nr 19/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: oddelegowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie do prac w Zespole Nadzorującym przebieg Egzaminu Gimnazjalnego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/15/16 z dnia 8.04.2016r.
Osoby oddelegowane do prac w Zespole Nadzorującym przebieg Egzaminu Gimnazjalnego na poszczególne dni.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/15/16 z dnia 8.04.2016r.
Harmonogram prac Zespołu Nadzorującego przebieg Egzaminu Gimnazjalnego w Zespole Szkół nr 1 w Barcinie.Opublikował: Michał Szaforz
Publikacja dnia: 29.08.2016
Podpisał: Wojciech Kiciński
Dokument z dnia: 29.08.2016
Dokument oglądany razy: 1994
6.08.2020 // sp2barcin.pl/bip