Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 1/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 10.09.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 15.09.2014r.

Zarządzenie nr 2/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.09.2014r. w sprawie zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 3/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.09.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 07.10.2014r.

Zarządzenie nr 4/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Język Polski

Zarządzenie nr 5/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Przyroda

Zarządzenie nr 6/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Język Angielski

Zarządzenie nr 7/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Matematyka

Zarządzenie nr 8/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie zmiany składu Szkolnej Komisji Konkursowej - Język Angielski

Zarządzenie nr 9/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 27.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Konkurs Matematyczny

Zarządzenie nr 10/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.10.2014r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 11/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 12.11.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 19.11.2014r.

Zarządzenie nr 12/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 26.11.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu historycznego

Zarządzenie nr 13/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 3.12.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 11.12.2014r.

Zarządzenie nr 14/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 3.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych zaliczających się do ogólnego majątku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 15/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.12.2014r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 2/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 26.09.2014r. w sprawie ustalenia pozostałego dodatkowego dnia wolnego - 17 grudnia br. od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 16/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.12.2014r. w sprawie zapoznania pracowników szkoły z Procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowoej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 17/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 18.12.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 29.12.2014r.

Zarządzenie nr 18/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.12.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 07.01.2015r.

Zarządzenie nr 19/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 16.01.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 20.01.2015r.

Zarządzenie nr 20/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 23.01.2015r. w sprawie przyznawania dotacji do form wypoczynku i rekreacji uczniów Szkoły Podstaowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 21/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 27.01.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 03.02.2015r.

Zarządzenie nr 22/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 02.02.2015r. w sprawie zapoznania osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w Szkole Podstaowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z nowym Regulaminem przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszaniowe z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Zarządzenie nr 23/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 06.02.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 12.02.2015r.

Zarządzenie nr 24/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 03.03.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 10.03.2015r.

Zarządzenie nr 25/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 18.03.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 26.03.2015r.

Zarządzenie nr 26/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 19.03.2015r. w sprawie powołanie Szkolngo Zespołu Egzaminacyjnego i Zespołów Nadzorujących do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Sprawdzianu uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 27/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 19.03.2015r. w sprawie oddelegowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie do prac w Zespole Nadzorującym przebieg Egzaminu Gimnazjalnego.

Zarządzenie nr 28/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 08.04.2015r. w sprawie powołanie Komisji Rekrutacyjnej w celu przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 29/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 21.04.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 29.04.2015r.

Zarządzenie nr 30/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 11.06.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 18.06.2015r.

Zarządzenie nr 1/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 08.09.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 14.09.2015r.

Zarządzenie nr 2/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 30.09.2015r. w sprawie podania do wiadomości dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 3/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 01.10.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 08.10.2015r. i przeprowadzenia szkolenia warsztatowego dotyczącego zastosowania w szkole Programu Nauki Zachowania w dniu 05.10.2015 r.

Zarządzenie nr 4/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 07.10.2015r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 5/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 07.10.2015r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 6/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2015r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 7/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.10.2015r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 8/15/16/ Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 12.11.2015 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia próbnego sprawdzianu klas VI i krótkiego posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

Zarządzenie nr 9/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 12.11.2015r. w sprawie: zapoznania osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie ze zmianami w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 10/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 23.11.2015r. w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 30.11.2015r.

Zarządzenie nr 11/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 07.12.2015r. w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 08.12.2015r.

Zarządzenie nr 12/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 21.12.2015r. w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 13/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 22.12.2015r. w sprawie: zapoznania się nowo zatrudnionych osób z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie Regulaminem pracy oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego szkoły i hali sportowej.

Zarządzenie nr 14/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 07.01.2016r. w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 14.01.2016r.

Zarządzenie nr 15/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.01.2016r. w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 03.02.2016r.

Zarządzenie nr 16/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.01.2016r. w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 11.02.2016r.

Zarządzenie nr 17/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 5.02.2016r. w sprawie: przyznawania dotacji do form wypoczynku i rekreacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 18/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 14.03.2016r. w sprawie: powołania Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i Zespołów Nadzorujących do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Sprawdzianu uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 19/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: oddelegowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie do prac w Zespole Nadzorującym przebieg Egzaminu Gimnazjalnego.

Zarządzenie nr 20/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: zmiany oddelegowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie do prac w Zespole Nadzorującym przebieg Egzaminu Gimnazjalnego.

Zarządzenie nr 21/15/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: oddelegowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie do prac w Zespole Nadzorującym Egzamin Maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.


Opublikował: Michał Szaforz
Publikacja dnia: 29.08.2016
Podpisał: Michał Szaforz
Dokument z dnia: 25.10.2015
Dokument oglądany razy: 1488
6.08.2020 // sp2barcin.pl/bip