Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki:
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
Załącznik nr 1


Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Załącznik nr 2


Wniosek o przyznanie: świadczenia urlopowego, zapomogi finansowej, pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia, pomocy rzeczowej - paczki świątecznej, dofinansowania - ze środków ZFSŚ
Załącznik nr 3


Decyzja pracodawcy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków ZFŚS
Załącznik nr 4


Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pomocy finansowej ze środków ZFSŚ
Załącznik nr 5


Tabela określająca kryterium dochodowości
Załącznik nr 6


Tabela dopłat do świadczeń wymienionych w §11 z wyjątkiem pomocy finansowej
Załącznik nr 7


Wykaz chorób przewlekłych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009r.
Załącznik nr 8


Regulamin Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
Załącznik nr 9Opublikował: Michał Szaforz
Publikacja dnia: 28.02.2017
Podpisał: Wojciech Kiciński
Dokument z dnia: 26.02.2017
Dokument oglądany razy: 2525
1.06.2020 // sp2barcin.pl/bip