Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

SP2 Barcin

"SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW".


Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzynę Hall "Rokiem Odkrywania Talentów".

W styczniu 2011r. wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o przyznanie naszej szkole tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów".
W lutym br. Ministerstwo zaakceptowało nasz wniosek!

Pod tym adresem można przeczytać nasz wniosek oraz dowiedzieć się więcej o tej inicjatywie - http://efs.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow.

Wyróżniająca praca, rozwijanie zdolności przedmiotowych, artystycznych, sportowych i, co należy podkreślić, liczne sukcesy wojewódzkie, ogólnopolskie, a także międzynarodowe, zdecydowały o przyznaniu Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie tytułu "Szkoły Odkrywców Talentów".

Jesteśmy jedną z 12 szkół w województwie kujawsko-pomorskim, które uzyskały ten tytuł (jedyną szkołą w powiecie żnińskim).

"Zdolności, zainteresowania i możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne" (K. Hall).
Nasza szkoła pomaga wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów, umiejętności i pasji poprzez indywidualizację metod i form pracy, motywowanie do działania oraz stwarzanie warunków do osiągnięcia sukcesu.

Dla uczniów i nauczycieli to ważne wyróżnienie, zwłaszcza, że od lat odnotowujemy zwycięstwa i osiągamy znakomite wyniki w pracy z uczniem zdolnym. Sam talent nie wystarczy, aby ten sukces osiągnąć. Do niego należy dodać pasję i ciężką pracę, a wtedy wszystko staje się możliwe.Opracowanie: Z. Czyżewska, E. Dolatowska

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali