Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ostatnia aktualizacja: 12-01-2013  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie


Załączniki:


PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
Załącznik nr 1


WNIOSEK o przyznanie: świadczenia urlopowego, zapomogi finansowej, pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia, pomocy rzeczowej - paczki świątecznej, dofinansowania - ze środków ZFŚS
Załącznik nr 2


Decyzja pracodawcy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków ZFŚS
Załącznik nr 3


Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pomocy finansowej ze środków ZFŚS
Załącznik nr 4


TABELA OKREŚLAJĄCA KRYTERIUM DOCHODOWOŚCI
Załącznik nr 5


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ WYMIENIONYCH W § 11 W ZALEŻNOŚCI OD KRYTERIUM DOCHODOWOŚCI (Z WYJĄTKIEM ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO)
Załącznik nr 6


Oświadczenie
Załącznik nr 7


Regulamin Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
Załącznik nr 8


Wykaz chorób przewlekłych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009r.
Załącznik nr 9


Oświadczenie na temat średniego dochodu brutto ustalonego na podstawie zeznania PIT
Załącznik nr 10Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali