Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rok szkolny 2013/2014


Czas trwania lekcji i przerw

Nr lekcjiLekcjaPrzerwa
18:00 - 8:458:45 - 8:55 (10 minut)
28:55 - 9:409:40 - 9:50 (10 minut)
39:50 - 10:3510:35 - 10:45 (10 minut)
410:35 - 11:3011:30 - 11:50 (20 minut)
511:50 - 12:3512:35 - 12:50 (15 minut)
612:50 - 13:3513:35 - 13:45 (10 minut)
713:45 - 14:3014:30 - 14:40 (10 minut)
814:40 - 15:2515:25 - 15:35 (10 minut)

Plan lekcji


Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali