Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Finały WOŚP w szkole

Ostatnia aktualizacja: 3-10-2012  

Logopeda szkolny:

mgr Maria Sternicka

sala nr 8


Godziny pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek 8:00 - 14:15
Wtorek8:00 - 13:35
Środa 8:00 - 12:35
Czwartek 8:00 - 12:35
Piątek 8:00 - 10:35


Dzieci wstępujące do szkoły wykazują i zawsze będą wykazywały pewną rozpiętość w zakresie dojrzałości mowy, analogicznie jak w zakresie rozwoju zębowego, kostnego czy motorycznego. Wiek kalendarzowy nie jest tu w pełni miarodajny. Okres rozwoju mowy może się więc przeciągnąć u niektórych dzieci, u tych zwłaszcza, które w ogóle rozwijają się wolniej niż inne. Jeśli dziecko zaczęło mówić dopiero w 2-3 roku życia, to nie możemy oczekiwać, aby w 6-7 roku rozwój mowy mógł być w pełni zakończony. Będzie on opóźniony w stosunku do standardów, choć zgodny z indywidualnym tempem rozwoju. Dziecko takie musi więcej czasu i wysiłku poświęcić nauce szkolnej i domowej, nadrabiać zaległości w tych wszystkich czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój mowy.
Logopeda pomaga dzieciom utrwalić głoski, z którymi jest problem.
Logopeda pracuje nad rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem mowy dzieci.

ROLA RODZICÓW:
Równie ważną rzeczą leżącą w kwestii rodziców, jest współpraca z nauczycielem i logopedą. Nawet kilkuminutowe, codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem, będą wielką pomocą, przyśpieszą i utrwalą uzyskiwane efekty. Powinni mieć świadomość tego jak rozwija się mowa ich dzieci i jak mogą im pomóc więc muszą zaufać nauczycielce i wspólnie z nią współpracować. Rodzice nie powinni szydzić z wady dziecka, wyśmiewać się z niego, nie kazać dziecku powtarzać w nieskończoność wyrazów, które stwarzają dziecku problemy.

JAK POMÓC DZIECKU:
Po każdych zajęciach logopedycznych, rodzic powinien sprawdzić zeszyt , w którym znajdują się wskazówki i materiały do utrwalania w domu. Gabinet jest zawsze otwarty dla rodziców, którzy chcą uczestniczyć zajęciach aby zdobyć dodatkowe wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

Opracowanie: Maria Sternicka

Aktualności

Patron szkoły

Podręczniki na rok szk. 2012/2013

Szkoła Odkrywców Talentów

Program indywidualizacji
procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I - III

Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów

Informacje dla rodziców

Konkursy

Galeria zdjęć

Nasze sukcesy

Sport w szkole

Archiwum

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

rok szkolny 2007/2008

rok szkolny 2006/2007

rok szkolny 2005/2006

Licznik odwiedzin

Ostatnia wizyta:Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

Wypromuj również swoją stronę

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: admin@sp2barcin.pl

szablony portali