Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Finały WOŚP w szkole

Ostatnia aktualizacja: 3-10-2012  

Grono Pedagogiczne


W SP2 zatrudnionych jest 58 pracowników pedagogicznych.
Pracą całej kadry kieruje pan dyrektor mgr Wojciech Kiciński.
Swoją radą i wsparciem służy pani: wicedyrektor mgr Zofia Czyżewska.
Nauczyciele SP2 ciągle doskonalą swoje umiejętności, podnoszą kwalifikacje i dokształcają się przez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, warsztatach, studiach.
Dzięki temu w naszej placówce zajęcia z dziećmi są prowadzone przez fachową, wykwalifikowaną kadrę.

* oligofrenopedagogika - dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób upośledzonych umysłowo, procesem jej rehabilitacji obejmującym wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych.
** socjoterapia - Socjoterapia lub terapia społeczna - metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Celem socjoterapii może być sam chory (np. jego nieumiejętność współdziałania z otoczeniem) lub układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, społeczność lokalna), jeżeli przez swą dysfunkcjonalność wyzwalają, potęgują lub utrwalają objawy choroby.
***rewalidacja - oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. W obecnych czasach rewalidacja w swym zakresie obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających za cel przywrócenie w miarę możliwości jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie.
****surdotyflopedagogika - dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się dziećmi z równoczesnym uszkodzonym wzrokiem i słuchem.


L.p.Nazwisko i ImięSkróty nazwisk
n-li
Nauczane przedmiotyWykształcenieDodatkowe kwalifikacje
1.mgr Baczyńska AgataBan-l wspomagającymagister pedagogiki wczesnoszkolnejoligofrenopedagogika*; terapia pedagogiczna
2.mgr Błaszak Marzenan-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowegoterapia pedagogiczna
3.mgr Błażejewska Agnieszkan-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowegoedukacja elementarna
4.mgr Boguszewska JoannaBon-l języka angielskiegomagister filologii angielskiejoligofrenopedagogika*
5.mgr Buczek Renata Bun-l nauczania indywidualnego i rewalidacjimagister filologii polskiejoligofrenopedagogika*, etyka
6.mgr Ciesielska JustynaCin-l wspomagającymagister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejoligofrenopedagogika*; surdotyflopedagogika****
7.mgr Czyżewska KatarzynaCk n-l przyrodymagister edukacji specjalnejprzyroda
8.mgr Czyżewska ZofiaCzwicedyrektor, n-l muzyki, informatyki magister wychowania muzycznegoinformatyka; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
9.mgr Dolatowska ElżbietaDo n-l bibliotekarzmagister nauk społecznych (historia, wos)polityka regionalna; bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
10.mgr Dziurzyńska RenataDzn-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowegooligofrenopedagogika*
11.mgr Gaczkowska AgnieszkaGan-l wychowania fizycznegomagister wychowania fizycznegogimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, oligofrenopedagogika*, instruktor nauki pływania; wychowanie do życia w rodzinie
12.mgr Gołębiewska JolantaGbn-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowegoedukacja elementarna; terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika*
13.Goździk IwonaGon-l świetlicylicencjat praca opiekuńczaoligofrenopedagogika*
14.mgr Gwizdała SylwiaGw n-l informatykimagister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznejtechniki informatyczne w edukacji
15.mgr Jasnowska PaulinaJsnauczanie indywidualnemagister pedagogiki specjalnej (resocjalizacja)edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo
16.mgr Kaczmarek KatarzynaKan-l jezyka polskiegomagister filologii polskiej--------
17.mgr Kiciński WojciechKidyrektor szkoły, n-l wychowania fizycznegomagister wychowania fizycznego gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; instruktor piłki nożnej, lekkiej atletyki, koszykówki, oligofrenopedagogika*, instruktor nauki pływania
18.mgr Kocikowska BogumiłaKcn-l religiimagister teologii--------
19.mgr Kolińska HalinaKo n-l jezyka polskiego, nauczanie indywidualne, rewalidacjamagister filologii polskiej oligofrenopedagogika*, informatyka z technologia informacyjną
20.mgr Korzempa AgnieszkaKn-l muzyki magister wychowania muzycznego kurs muzykoterapii I stopnia, pedagogika sztuki i wiedzy o kulturze, edukacja artystyczna w zakresie plastyki
21.mgr Krause BarbaraKepedagog szkolny magister pedagogiki opiekunczo - wychowawczejterapia pedagogiczna, socjoterapia**
22.mgr Kurant EwaDn-l religiimagister teologii--------
23.mgr Langowski MieszkoL n-l informatyki, technikimagister edukacji techniczno-informatycznej--------
24.mgr Łagocka MirosławaŁa nauczanie indywidualne języka polskiegomagister filologii polskiejnauczanie początkowe
25.mgr Moritz KarolinaMn-l świetlicymagister pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnejoligofrenopedagogika*
26.mgr Moritz RafałMon-l wychowania fizycznegomagister wychowania fizycznegogimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; instruktor lekkiej atletyki, piłki nożnej, oligofrenopedagogika*, instruktor nauki pływania
27.Mróz RadosławMrnauczyciel wychowania fizycznegolicencjat wychowania fizycznegoinstruktor nauki pływania, trener UEFA - B, instruktor piłki nożnej
28.mgr Nowak ArletaNw n-l nauczania indywidualnegomagister pedagogiki specjalnej (pedagogika terapeutyczna, wieloprofilowe usprawnianie)--------
29.mgr Nowicka OlgaNon-l edukacji wczesnoszkolnejmagister podagogiki opiekuńczo-wychowawczejnauczanie zintegrowane; terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika*
30.mgr Ojczenasz JacekOjn-l wychowania fizycznegomagister wychowania fizycznegogimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; instruktor piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, oligofrenopedagogika*, instruktor nauki pływania
31.mgr Osuch UrszulaOsn-l religiimagister teologiiwychowanie fizyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; oligofrenopedagogika*
32.mgr Parczewska AnnaPan-l języka polskiego,magister filologii polskiejlogopedia
33.mgr Puzio JustynaPu n-l nauczania indywidualnegomagister nauczania zintegrowanego z przyrodąoligofrenopedagogika*
34.mgr Rucińska ElżbietaRcn-l języ angielskiegomagister filologii angielskiejsurdotyflopedagogika****
35.mgr Rucińska-Niesyn AnnaRupsychologmagister psychologiisocjoterapia**
36.mgr Rydlewska ElaRen-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnymoligofrenopedagogika*
37.mgr Rydlewska ElżbietaRyoddelegowana do ZNPmagister nauk społecznych (historia)język polski
38.mgr Rzepka AnitaRzn-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowego--------
39.mgr Safijan AgnieszkaSnn-l języka angielskiegomagister filologii polskiejjęzyk angielski
40.mgr Sobczak-Kwiecińska BeataSon-l wspomagającymagister inżynier rolnictwa z ochroną środowiskaprzyroda, oligofrenopedagogika*, studium pedagogiczne, szkoła języka i literatur, edukacja wczesnoszkolna
41.mgr Stasiak RenataStn-l matematykimagister matematyki oligofrenopedagogika*, terapia pedagogiczna
42.mgr Sternicka MariaSelogopedamagister logopediisurdotyflopedagogika****
43.mgr Szaforz MichałSfn-l informatyki, technikimagister wychowania plastycznego technika informacyjna we wspólczesnej edukacji
44.Szaforz RenataSzn-l historiiśrednie pedagogiczne--------
45.mgr Szkopiak IwonaSkn-l języka polskiegomagister filologii polskiej oligofrenopedagogika*, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
46.mgr Świeboda JustynaŚwnauczanie indywidualnemagister pedagogiki (rewalidacja z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego)--------
47.mgr Tomiczak EwarystTin-l przyrodymagister geografiiprzyroda; oligofrenopedagogika*
48.mgr Tuschik Sylwia Tun-l wspomagającymagister filologii polskiejoligofrenopedagogika*
49.mgr Wieczorek KatarzynaWkn-l matematykimagister matematykiinformatyka; oligofrenopedagogika*, terapia pedagogiczna
50.mgr Wiland MałgorzataWln-l edukacji wczesnoszkolnejmagister nauczania początkowego terapia pedagogiczna; rewalidacja***, kurs kwalifikacyjny język angielski
51.mgr Wilk-Wierzbińska MartaWin-l języka polskiego, plastykimagister filologii polskiejsztuka, oligofrenopedagogika*
52.mgr Wojtkowiak ElżbietaWtn-l edukacji wczesnoszkolnejmagister filologii polskiej nauczanie początkowe; wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika*
53.Wróblewska DanutaWrn-l matematykilicencjat matematykioligofrenopedagogika*
54.mgr Wróblewska MagdalenaWb n-l nauczania indywidualnegomagister filologii polskiej oligofrenopedagogika*, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
55.mgr Wrzesińska SylwiaWn-l wspomagającymagister nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnymoligofrenopedagogika*
56.mgr Wrzesiński RyszardWen-l matematykimagister matematykiinformatyka, technologia informacyjna
57.mgr Żak ElżbietaŻan-l wspomagającymagister pedagogiki wczesnoszkolnejwychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika*
Opracowanie: Zofia Czyżewska, Alicja Knapik

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali