Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ostatnia aktualizacja: 10-2013  


Baza uczniów zdolnychPLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA BRZECHWY W BARCINIE


Program Wspierania Ucznia ZdolnegoSZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOSCI I TALENTÓW

otwórz

Materiały do pobrania:

Zestaw do rozpoznawania talentów

Nauczycielski formularz rekomendacji

Test dla rodziców opracowany przez Davisa Lewisa "Moje dziecko..."

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali