Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Innowacje pedagogiczne


INNOWACJE PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:

1. INNOWACJA PEDAGOGICZNA -
"Bajkoterapia dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych."
otwórz

Program bajkoterapii dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych
Opracowanie: mgr Katarzyna Czyżewska, mgr Elżbieta Dolatowska mgr Paulina Jasnowska

otwórz


2. INNOWACJA PEDAGOGICZNA -
"Pierwsza pomoc przedmedyczna."
otwórz


INNOWACJE PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA -
"Arteterapia dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi"
otwórzProgram arteterapii dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych -
"Radosne tworzenie czterech pór roku"
Opracowanie: mgr Elżbieta Dolatowska, mgr Justyna Ciesielska, mgr Paulina Jasnowska

otwórz
Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali