Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rok szkolny 2010/2011


I etap edukacyjny - NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Nr progr.Nazwa programuAutor / autorzyNazwa PrzedmiotuNauczyciel realizującyRok szkolny
I.Program kształcenia zintegrowanego w klasach I - III szkoły podstawowej.Jolanta Faliszewskanauczanie zintegrowaneM. Błaszak, E. Wojtkowiak2009/2010
V.Program nauczania dla I etapu edukacji szkolnej NOWA ERA Marek Sadowskinauczanie zintegrowaneM. Wiland, E. Lewandowska2009/2010
VIII.Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkonejJolanta Ogińskanauczanie zintegrowaneS. Wrzesińska, E. Rydlewska, E. Żak2009/2010
XIII.Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła na miarę.Teresa Janicka - Panekedukacja wczesnoszkolnaO. Nowicka, A. Baczyńska, J. Puzio, A. Rzepka2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
XIV.Program nauczania dla klas I - III szkoły podstawowej.Anna Korcz, Dorota Zagrodzkaedukacja wczesnoszkolnaA. Błażejewska2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
VII.Jesteśmy Dziećmi BożymiKs. J. Szpet, D. JackowiakreligiaU. Osuch, B. Kocikowska, ks. M. Skotarczak2010/2011
XIX.Program nauczania języka angielskiego dla klas I - IIIM. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaskaj. angielskiE. Rucińska, A. Safijan2010/2011

II etap kształcenia (klasy IV - VI)

Nr progr.Nazwa programuAutor / autorzyNazwa PrzedmiotuNauczyciel realizującyRok szkolny
II.Plastyka. Program nauczania w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej.Lila WyszkowskaplastykaM. Wilk-Wierzbińska2009/2010
III.Szkoła podstawowa. Program nauczania - muzyka.Alicja Twardowska, Ilona PisarkiewiczmuzykaZ. Czyżewska2009/2010, 2010/2011
IV.Program nauczania Informatyki dla szkoły podstawowej (klasy IV - VI)Grażyna KobainformatykaZ. Czyżewska,
K. Wieczorek,
H. Łukomski,
M. Szaforz
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
VI.Wezwani przez BogaKs. J. Szpet, D. JackowiakreligiaU. Osuch,
B. Kocikowska,
ks. M. Skotarczak
2009/2010
IX.Przyroda dla klas IV - VI szkoły podstawowej "Mój świat"Maria Augustyniak, Michał Augustyniak, Ewa Maria Tuz,Wiesława Niedzielska, Danuta Kamińska, Małgorzata PawulaprzyrodaE. Ślęzak,
E. Tomiczak
2009/2010
X.Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV - VI szkoły podstawowej z możliwością realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie.Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Szeweluk-WyrwahistoriaR. Szaforz2009/2010, 2010/2011
XI.Historia i społeczeństwo. Program autorski dla klas IV – VI (II etap edukacji) sześcioletniej szkoły podstawowej.Bogumiła Szeweluk, Wyrwa, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz WojciechowskihistoriaR. Szaforz2009/2010, 2010/2011
XII.Matematyka z plusemMarta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek LechmatematykaD. Wróblewska, R. Stasiak, K. Wieczorek2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
XV.Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej.Alicja Romanowskawychowanie fizyczneA. Gaczkowska, R. Moritz, J. Ojczenasz2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
XVI.Technika klasy IV - VI. Program nauczania szkoły podstawowej.Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta ŁazuchiewicztechnikaM. Szaforz2009/2010
XVIII.Słowa jak klucze II. Program nauczania. Język polski dla klas IV – VITeresa Bugajska, Maria Gudro, Małgorzata Małachowska, Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło, Teresa Zawisza-Chlebowskaj. polskiT. Różańska, M. Olszewska, A. Parczewska, K. Kaczmarek, M. Wróblewska2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
XXI.Program nauczania języka angielskiego w klasach IV - VI. New English Zone wyd. OxfordDavid Newbold, Rob Nolasco, Julie Pennj. angielskiA. Safijan, J. Boguszewska, E. Rucińska2010/2011

PROGRAMY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM


Nr progr.Nazwa programuAutor / autorzyNazwa PrzedmiotuNauczyciel realizującyRok szkolny
XVII.Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.------nauczanie indywidualne upośledzonychP. Jasnowska, J. Świeboda2009/2010

PROGRAMY WŁASNE


Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali