Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


SP2 Barcin


Szkolne konkursy - wyniki

Konkurs czytelniczy "W baśniowym nastroju".

28 kwietnia 2011r. odbył się konkurs czytelniczy dla klas czwartych pt. "W ŚWIECIE BAŚNI".
W konkursie udział wzięły trzyosobowe drużyny z klas: IVa, IVb, IVc, IVd, IVe.
Organizatorami konkursu były panie: Teresa Różańska i Magdalena Wróblewska.
Konkurs oceniało jury w składzie: przewodnicząca - p. Mirosława Łagocka oraz członkowie - panie: Halina Kolońska i Dorota Gaca.
Zwycięzcy konkursu oraz wszyscy uczniowie biorący w nim udział otrzymali nagrody książkowe, rzeczowe i słodki poczęstunek.
Oto lista zwycięzców:
I miejsce zajęła drużyna z klasy IVa (Jędrzej Gwizdała, Radosław Tęcza i Martyna Wszelaki), której opiekunem jest pani Anna Parczewska,
II miejsce zajęła drużyna z klasy IVc (Katarzyna Kujawa, Agata Michalak i Gabriel Nowak), której opiekunem jest pani Maria Olszewska,
,b>III miejsce zajęła drużyna z klasy IVe (Patryk Gnybek, Weronika Spychalska i Karolina Tarnowska)
, której opiekunem jest pani Magdalena Wróblewska.

Konkurs mitologiczny - "W świecie mitów greckich".

15 marca br. odbyły się w naszej szkole eliminacje do konkursu gminnego "W świecie mitów greckich". Wzięli w nim udział reprezentanci klas piątych, którzy zostali wyłonieni podczas zmagań klasowych. Polegały one na tym, że wszyscy uczniowie podczas lekcji historii rozwiązywali testy wykazując się w ten sposób wiedzą mitologiczną.
Każda klasa miała trzyosobową reprezentację: Va - Krzysztof Karbowiak, Izabella Marczak i Filip Andler; Vb - Kacper Tabaczyński, Natalia Szczepaniak i Weronika Szadłowska; Vc - Marek Wróblewski, Wenancjusz Stałowski i Hubert Matuszewicz; Vd - Julia Sosnowska, Szymon Gil i Fryderyk Cabański.
W skład jury wchodziły: przewodnicząca jury - wicedyrektor p. Justyna Ciesielska, członkowie: przedstawiciel Rady Rodziców - p. Dorota Gaca, nauczyciel historii - p. Renata Szaforz, nauczyciele języka polskiego - p. Magdalena Wróblewska i p. Teresa Różańska. Konkurs prowadziła p. Halina Kolińska, a pomagali jej laureaci ubiegłoroczni - uczniowie kl. VIa: Katarzyna Pacanowska i Jakub Jasiak.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce - kl. Va
II miejsce - kl. Vb
III miejsce - kl. Vc
IV miejsce - kl. Vd
W konkursie na szczeblu gminnym naszą szkołę reprezentować będą uczniowie kl. Va. Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy - wykazali się dużą wiedzą na temat świata starożytnej Grecji.

Szkolny Konkurs Recytatorski.

31 stycznia w naszej świetlicy odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Organizatorami konkursu były panie: Teresa Różańska i Anna Parczewska. W jury zasiadły: pani Jadwiga Stróżykiewicz - przewodnicząca oraz członkowie: pani Mirosława Łagocka i pani Dorota Gaca - przedstawiciel Rady Rodziców.
W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas IV - VI. Otuchy stremowanym uczestnikom dodawali rodzice, koleżanki i koledzy oraz nauczyciele uczący języka polskiego.
Uczniowie zostali ocenieni w trzech kategoriach wiekowych.
W klasach czwartych:
miejsce I - Martyna Wszelaki kl. IVa,
miejsce II - Wojciech Nowak kl. IVa,
miejsce III - Karolina Tarnowska kl. IVe.
Wyróżnienie otrzymał Jakub Czuba z klasy IVa.
W klasach piątych:
miejsce I - Kacper Tabaczyński kl. V b,
miejsce II - Izabela Marczak kl. V a,
miejsce III - Michalina Barczyńska kl. V b.
Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Rydlewska z klasy V a.
W klasach szóstych:
miejsce I - Olga Smolińska kl. VI a,
miejsce II - Iwona Kaczmarczyk kl. VI b,
miejsce III - Julia Ciszewska kl. VI a.
Wyróżnienie otrzymała Julia Czerwińska z klasy VI a.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, drobne upominki i słodycze ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Konkurs plastyczny "Kartka bożonarodzeniowa".

Dnia 16 grudnia 2010r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego dla klas I - VI. Tematem konkursu była interpretacja hasła "Magia Świąt Bożego Narodzenia" wyrażona w postaci kartki świątecznej.
Organizatorami konkursu była świetlica szkolna (panie: K. Moritz i M. Łagocka).
Na konkurs wpłynęło 16 prac.
W kategorii wiekowej kl. I - III:
I miejsce - Patryk Bosiacki kl. IIb i Adrianna Bartoś kl. IIIb,
II miejsce - Mateusz Musiał kl. Id i Wiktoria Czuber kl. Id,
III miejsce - Szymon Bartoś kl. II ,
Wyróżnienie Nikola Stróżowska kl. IIIc;
W kategorii wiekowej kl. IV - VI:
I miejsce - Julia Wróbel k. VIb,
II miejsce - Katarzyna Pacanowska kl. VIa, i Natalia Juniewicz kl. VIb,
III miejsce - Adam Ozimkowski kl. VIb,
Wyróżnienie Cyprian Bartnikowski kl. IVc.
Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczone ufundowane ze środków otrzymanych od sponsorów, a pozostałym uczestnikom przyznano drobny upominek świąteczny.

Szkolny Konkurs MINI PLAYBACK SHOW.

04.11.2010 roku w stołówce szkolnej odbył się etap szkolny konkursu "MINI PLAYBACK SHOW", którego organizatorkami były panie ze świetlicy - p. Karolina Moritz i p. Mirka Łagocka.Nauczycielkom pomagały Olga Smolińska z kl. VIc i Julia Czerwińska z kl. VIa, które prowadziły imprezę.
Uczestnicy konkursu wykazali się ciekawymi pomysłami, znajomością repertuaru wybranych wykonawców oraz atrakcyjnymi strojami.
Jury w składzie: p. wicedyrektor Renata Dziurzyńska, p. Donata Przybylińska, p. Iwona Goździk i p. Renata Buczek oraz Karolina Orłowska uczennica kl. VId, miało niełatwe zadanie wybrania najciekawszych prezentacji. Po naradzie został podjęty następujący werdykt:
W kategorii klas I - III
I miejsce - Julia Jackowska kl. IIIc;
II miejsce - zespół w składzie: Olga Gwizdała, Olga Wypijewska, Martyna Wypijewska, Adrianna Bartoś, Marysia Wolska, Dawid Grocki z kl. IIIb i Wiktor Ziętara z kl. IIIc;
III miejsce - zespół w składzie: Szymon Bartoś, Zuzia Jaskuła z kl. IIb oraz Vanessa Witkowska z kl. IIc.
Wyróżnienie - zespół w składzie: Oskar Falkowski, Zofia Drzewiecka, Jakub Antczak, Weronika Wojtasik, Małgorzata Forgiel, Bartosz Krause z kl. IIa;
W kategorii klas IV - VI
I miejsce - zespół w składzie: Zuzanna Dziurzyńska z kl. Va, Natalia Szczepaniak, Michalina Barczyńska, Weronika Szadłowska i Aleksandra Sajdak z kl. Vb;
II miejsce - Weronika Cieplicka z kl. Vc;
III miejsce - Kinga Czajczyńska z kl. Vd i Bartek Czajczyński z kl. IVd;
Wyróżnienie - Katarzyna Fabijańska, Martyna Kuzera, Angelika Czajkowska z kl. IVc.

Konkurs czytelniczy dla klas czwartych "Pięknie czytam".

Dnia 04.11.2010 roku w naszej szkole odbył się KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS CZWARTYCH "PIĘKNIE CZYTAM".
Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa, propagowanie pięknego czytania oraz wdrażanie do dbałości o piękno języka ojczystego.
Organizatorami konkursu były panie: Teresa Różańska i Magdalena Wróblewska.
W konkursie udział wzięło 11 uczniów z klas czwartych.
Uczniowie reprezentowali wysoki poziom czytania.
Jury w składzie: pani Justyna Ciesielska - wicedyrektor, pani Sylwia Tuschik - nauczyciel języka polskiego, pani Dorota Gaca - członek Rady Rodziców przyznało zwycięzcom konkursu dyplomy, wyróżnienia i nagrody książkowe.
Oto wyniki:
I miejsce - Katarzyna Kujawa kl. IVc,
II miejsce - Mikołaj Trawiński kl. IVd,
III miejsce - Michalina Śledzikowska kl. IVa.
Wyróżnienia otrzymali: Jędrzej Gwizdała kl. IVa, Miłosz Pawian kl. IVd, Weronika Spychalska kl. IVe, Paulina Orłowska kl. IVa.

Szkolny konkurs plastyczny "LAMPION Z DYNI"

28.10.2010r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na lampion z dyni. Konkurs przeznaczony był dla klas I - VI bez podziału na kategorie wiekowe.
Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej poprzez wycięcie formy oraz użycie różnorodnych materiałów.
Organizatorami konkursu była świetlica szkolna: panie Mirosława Łagocka i Karolina Moritz
I miejsce - Joanna Żołnierowicz kl. Vc,
II miejsce - Izabela Tomiczak kl. Ic, Iwona Kaczmarczyk kl. VIb,
III miejsce - Joanna Lisiecka kl. IIc,
Wyróżnienia - Justyna Kazek kl. Ia, Patrycja Łysy kl. IIIb, Wiktor Lisiecki kl. Vd.
Prace zostały wykonane pomysłowo i przez kilka dni stanowiły element wystroju świetlicy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione przez organizatorów konkursu ze środków ofiarowanych przez sponsorów z gminy Barcin.

Konkurs na portret swojego misia

W ramach Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych w naszej szkole ogłoszono konkurs plastyczny na portet własnego misia. Oto jego wyniki:
Klasy I:
I miejsce - Balcerzak Patrycja, Wiśniewska Marta;
II miejsce - Tarnowska Wiktoria, Andler Jurek;
III miejsce - Małodzińska Karolina, Jeziorska Wiktoria, Osuch Kacper.
Klasy II:
I miejsce - Antkowiak Martyna, Grzegorski Oskar;
II miejsce - Zakrzewski Jacek, Lisiecka Joanna;
III miejsce - Łagocka Olga.
Klasy III:
I miejsce - Wypijewska Olga, Bartoś Adrianna, Gwizdała Olga;
II miejsce - Popieliska Wirginia, Przybylska Natalia;
III miejsce - Żywiałowska Weronika, Pahl Emilia, Wypijewska Martyna.
Nagrody ufundowała biblioteka i Rada Rodziców, a wręczała wicedyrektor Renata Dziurzyńska.

Konkurs na najpiękniejszy różaniec

Przez cały miesiąc październik dzieci naszej szkoły spotykały się w kościele św. Maksymiliana na modlitwie różańcowej. Ks. Skotarczak Mikołaj, na jednym ze spotkań modlitewnych, ogłosił konkurs na najpiękniejszy różaniec wykonany własnoręcznie.
Były różańce wykonane z makaronu, kasztanów, orzechów laskowych, korali, wstążeczek kolorowych, kukurydzy, dzikiej róży i wielu jeszcze innych elementów.
31 października nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.
Oto wyniki:
I miejsce - Iwona Kaczmarczyk kl. VIb
II miejsce - Paweł Sudoł kl. IVa
III miejsce - Oliwier Szapański kl. VId
wyróżnienie - Asia Lisiecka kl. IIc oraz Sebastian Domański uczeń Gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
Opiekunami konkursu byli: ks. kanonik Bronisław Wiśniewski, ks. Mikołaj Skotarczak oraz Urszula Osuch .

Gminny Konkurs Poezji Religijnej

Dnia 15.10.2010r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do Gminnego Konkursu Poezji Religijnej w Piechcinie.
Myślą przewodnią były wiersze o tematyce Maryjnej. Konkurs nawiązywał do uczczenia 32 Rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
W kategorii klas IV - VI:
I miejsce zajął Kacper Tabaczyński z kl. Vb (opiekun p. T. Różańska)
II miejsce zajęła Zuzia Rydlewska z kl. Va (opiekun p. T. Różańska)
III miejsce zajęła Olga Smolińska z kl. VIc (opiekun p. U. Osuch).
W klasach I - III:
I miejsce - Maria Wolska kl. IIIb
II miejsce - Weronika Forgiel kl. Ia
III miejsce - Jakub Klecha kl. IIc.
Dnia 23.10.2010r. w Piechcinie odbył się Gminny Konkurs. Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:
II miejsce - Zuzia Rydlewska Va
III miejsce - Kacper Tabaczyński Vb
wyróżnienie - Olga Smolińska VIc
oraz
III miejsce zajęła Maria Wolska z kl. IIIb w kategorii klas I - III.

Szkolny Konkurs Plastyczny -
"Kartka okolicznościowa z okazji ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ"

W dniu 07.10.2010r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego, którego celem było wykonanie kartki okolicznościowej z okazji "Święta Edukacji Narodowej". Organizatorem konkursu była świetlica szkolna.
W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas I - VI.
Jury w składzie: p. Elżbieta Dolatowska, p. Mirosława Łagocka, p. Karolina Moritz i p. Katarzyna Olszewska, dokonało oceny prac pod względem zgodności z tematem, oryginalności i samodzielności wykonania, walorów artystycznych oraz użytych materiałów.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i IV - VI.
Klasy I - III
I miejsce - Adrianna Bartoś kl. III b
II miejsce - Martyna Wypijewska kl. III b i Olga Wypijewska kl. III b
III miejsce - Klaudia Bonna kl. III c
Wyróżnienie - Wojciech Pawłowski kl. I b i Karolina Małodzińska kl. I b
Klasy IV - VI
I miejsce - Paulina Sajdak kl. VI a
II miejsce - Karolina Stawicka kl. VI a i Julia Wróbel kl. VI b
III miejsce - Klaudia Radzik kl. IVb
Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez świetlicę szkolną, a pozostali uczestnicy słodki upominek.


Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska; sp2-2@wp.pl

szablony portali